Πολιτική απορρήτου

Η ιστοσελίδα Virostop.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία συμμορφούμενη προς τον ανωτέρω Κανονισμό.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτά όσο και τη διόρθωσή τους, παρακαλούμε στείλτε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση info@virostop.gr

Αν και μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα www.virostop.gr χωρίς να παραχωρήσετε καμία πληροφορία σχετικά με εσάς, ορισμένες προσωπικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για την πρόσβασή σας σε ορισμένα τμήματα της πύλης. Ο χειρισμός των πληροφοριών αυτών είναι σύμφωνος προς τη δήλωση πολιτικής απορρήτου.

Για να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών.

 

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε:

Κατά την εγγραφή σας ως μέλος της κοινότητας Virostop αποθηκεύουμε στα συστήματά μας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας μας είναι: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διεύθυνση IP σας.

Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο και στις ενημερώσεις, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και IP.

Πώς χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται με ασφάλεια προκειμένου να παρέχουμε στον χρήστη:

Μηνιαία ενημερωτικά δελτία στους συνδρομητές

Λοιπά στοχευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Η Virostop δεν αντιγράφει ή τροποποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς που εξυπηρετούν την ιστοσελίδα Virostop και τα ενημερωτικά της δελτία. Η Virostop δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς πρότερη συγκατάθεση. Δεν γνωστοποιεί επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό εμπορικής προώθησης.

Λαμβάνουμε υψηλά μέτρα προστασίας για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων έναντι κατάχρησης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά. Τα δεδομένα φυλάσσονται σε διακομιστή υψηλής ασφαλείας και λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας. Φυσική πρόσβαση στον διακομιστή έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η πρόσβαση στο σύστημα αρχείων του διακομιστή πραγματοποιείται μέσω πρωτοκόλλου SSH, που απαιτεί επαλήθευση ταυτότητας με ζεύγος κλειδιών. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται είναι κρυπτογραφημένoι.

Στην ιστοσελίδα Virostop ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι για ιστοσελίδες τρίτων. Εφόσον δεν έχουμε τον έλεγχο αυτών των ιστοσελίδων, σας συμβουλεύουμε να εξετάσετε την πολιτική απορρήτου τους.

 

Cookies

Τι είναι τα cookies:

Όπως σχεδόν όλες οι επαγγελματικές ιστοσελίδες, αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας για καλύτερη εμπειρία περιήγησης.  Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies ανατρέξτε στο λήμμα HTTP cookies της Βικιπαίδεια.

Τα cookies μας και πώς τα χρησιμοποιούμε

Αυτή η ιστοσελίδα προσφέρει δυνατότητα εγγραφής σε συνδρομητικές υπηρεσίες ενημερωτικών δελτίων και πληροφόρησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies, ώστε να εξακριβώνεται αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι και αν μπορείτε να δείτε ορισμένες ειδοποιήσεις που απευθύνονται σε εγεγραμμένους ή σε μη εγγεραμμένους χρήστες.

 

Απενεργοποίηση των cookies

Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας (ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης για να το κάνετε αυτό). Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookies θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα αυτού και πολλών άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε. Η απενεργοποίηση των cookies θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών αυτού του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, συνιστάται να μην απενεργοποιείτε τα cookies.

 

Cookies τρίτων

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε cookies από έμπιστους τρίτους.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics που αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα και αξιόπιστα μέσα ανάλυσης δεδομένων στο διαδίκτυο, το οποίο μας βοηθά να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τη σελίδα και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία της περιήγησής σας. Γίνεται χρήση της λειτουργίας ανωνυμοποίησης των διευθύνσεων IP. Τα cookies αυτά καταγράφουν στοιχεία όπως ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα και οι σελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε περιεχόμενο που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Google Analytics.

 

Αποποίηση ευθύνης

H Virostop διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα για να αυξήσει τη δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της. Στόχος μας είναι οι πληροφορίες αυτές να είναι πρόσφατες και ακριβείς. Εάν υποπέσουν στην αντίληψή μας σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η Virostop δεν φέρει καμία νομική ή μη ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες αυτές είναι:

  • αποκλειστικά γενικού χαρακτήρα και δεν αφορούν συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ή φορείς, όχι απαραίτητα ενδελεχείς, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες,
  • συνδεδεμένες ορισμένες φορές με εξωτερικές ιστοσελίδες τις οποίες η Virostop δεν ελέγχει και για τις οποίες δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη,
  • μη επαγγελματικές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχή νομικών συμβουλών (εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, απευθύνεστε πάντα σε κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία).

Επισημαίνεται ότι δεν εγγυώμαστε ότι ένα επιγραμικά διαθέσιμο έγγραφο αναπαράγει ακριβώς ένα επίσημο κείμενο. Θεωρείται αυθεντικό μόνο το έντυπο έγγραφο που φέρει υπογραφές από επίσημους φορείς.

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση προβλημάτων στη λειτουργία της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών λαθών. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες στην ιστοσελίδα μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που ενδέχεται να παρουσιάζουν σφάλματα και, συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή επηρεαστεί από προβλήματα αυτής της φύσης. Η Virostop δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με τέτοια προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας ή συνδεδεμένων εξωτερικών ιστοσελίδων.

 

Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων

© Virostop, 2020

Η αναπαραγωγή εικόνων, βίντεο και λοιπού περιεχομένου επιτρέπεται για μη εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια πριν από την αναπαραγωγή ή χρήση κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνων, λογισμικού, κλπ.), η άδεια αυτή ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και ορίζονται με σαφήνεια τυχόν περιορισμοί στη χρήση.