Απολύμανση, ξενοδοχεία, Virostop

Η Virostop προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα, για την κάλυψη όλων των αναγκών υγιεινής καθαρισμού και απολύμανσης αιθουσών, δωματίων, χώρων υποδοχής και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κάθε ξενοδοχείου και διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης με προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και το χρήστη και με έγκριση από τον ΕΟΦ, διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον και ασφάλεια για εργαζομένους και επισκέπτες που προσδίδει σεβασμό και κύρος, στοιχεία που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας στον τουριστικό κλάδο.