Απολύμανση, επαγγελματικός χώρος, Virostop

Γνωρίζοντας σε βάθος την ανάγκη των επιχειρήσεων για την προστασία των υπαλλήλων και των πελατών τους από τον ιό Covid-19 εξειδικευόμαστε στον προληπτικό καθαρισμό – απολύμανση επιχειρήσεων αποστέλλοντας την ομάδα μας για καταγραφή των αναγκών και διαθέτοντας στην πορεία κάθε είδους υλικού απαραίτητου για την απολύμανση και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Η ψυχρή εκνέφωση είναι ιδανική και για συχνή χρήση στις επιχειρήσεις ώστε να επιτυγχάνουμε πρόληψη κατά των ιών.